EU-Kontroll

EU-kontroll, også kjent som periodisk kjøretøykontroll, er en lovpålagt inspeksjon for å sikre at kjøretøy som brukes på veiene er trygge og miljøvennlige. Denne kontrollen er obligatorisk i mange europeiske land, inkludert Norge. Nedenfor finner du en informativ tekst om hva EU-kontroll service hos et bilverksted innebærer.

Hva er EU-kontroll?

EU-kontrollen er en grundig gjennomgang av kjøretøyets sikkerhets- og miljørelaterte aspekter. Formålet med kontrollen er å identifisere eventuelle feil eller mangler som kan påvirke bilens sikkerhet eller skadelige utslipp. EU-kontrollen er obligatorisk for alle personbiler og skal utføres regelmessig.
EU-kontrollen er en viktig del av bilvedlikeholdet og bidrar til å sikre at kjøretøyene på veien er sikre og miljøvennlige. Som bileier er det viktig å være bevisst på EU-kontrollens betydning og å holde seg til de fastsatte fristene for kontrollen.

Book en service for din bil i dag

Bestill time
© 2024 Sentrum Bilverksted AS
Utvilket av: