Etterkontroll (EU/PKK)

Etterkontroll er en viktig del av prosessen knyttet til EU-kontrollen (Periodisk Kjøretøy Kontroll) for kjøretøy. Etter en initiell EU-kontroll, kan det være tilfeller hvor kjøretøyet ikke består på grunn av visse feil eller mangler. I disse situasjonene er etterkontrollen nødvendig for å bekrefte at alle de identifiserte problemene har blitt korrigert. Her er en detaljert oversikt over etterkontroll ved et bilverksted.

Hva er Etterkontroll?

Etterkontroll er en oppfølgingsinspeksjon som utføres etter at nødvendige reparasjoner og justeringer er gjort på et kjøretøy som ikke besto den opprinnelige EU-kontrollen. Formålet med etterkontrollen er å sikre at alle tidligere oppdagede feil er blitt riktig utbedret, slik at kjøretøyet kan bli godkjent for sikker bruk på veiene.

Når Er Etterkontroll Nødvendig?

• Etterkontroll kreves når et kjøretøy ikke består den initielle EU-kontrollen.

• Kjøretøyeieren får en rapport som beskriver spesifikke mangler som må rettes opp.

• Kjøretøyet må repareres og bringes tilbake til verkstedet for en etterkontroll innen en gitt frist.

Book en service for din bil i dag

Bestill time
© 2024 Sentrum Bilverksted AS
Utvilket av: